درباره ما

درباره شرکت کارتينگ ابتکار خودرو

شرکت ابتکار خودرو سپاهان با موضوعيت فعاليتي طراحي ساخت و مونتاژ انواع خودروهاي ورزشي اعمم از خودرو کارتينگ بنزيني ، خودرو کارتينگ الکترونيکي(برقي)،موتور هاي سه چرخ مسابقه اي (دريفت تراک)دوچرخه برقي ، موتور سيکلت الکترونيکي ، باگي و ساير خودروهاي سفارشي با کاربردهاي خاص از سال 1387 به صورت غير رسمي فعاليت خود را در شهر صنعتي اصفهان آغاز کرد و در سال 1392 به صورت رسمي با دريافت جواز از سازمان صنايع و معادن استان اصفهان با مديريت جناب آقاي مهندس علي اکبر صالحي به صورت رسمي وظيفه طراحي ،ساخت و بومي سازي انواع خودروهاي با رويکرد ورزشي و تفريحي با نام تجاري EBKرا بر عهده دارد.